verhalen in glas in lood

s

Deze website is
mogelijk gemaakt door
Galerie de Vuurvogel

verhalen in glas in lood

Deze website is het resultaat van het project 'documentatie glas in loodramen Streekimpuls Maas en Meierij' van het voormalige museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein.

Uitgangspunt van het project was de constatering dat veel mensen, en vooral de jeugd, de betekenis niet meer kennen van de verhalen en figuren die afgebeeld zijn in de glas-in-loodramen in kerken en andere gebouwen.

Door deze verhalen toegankelijk te maken zouden de verhalen en daarmee ook de ramen voor een breder publiek meer kunnen gaan leven. De kans dat daardoor de ramen behouden blijven zal daarmee toenemen.

Een eerste aanzet voor het project is in 2008 uitgevoerd met 6 kerken en een kapel in Ravenstein en directe omgeving. Daarvoor is subsidie ontvangen van de provincie Noord Brabant in het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed.

Voor het vervolgproject van 23 kerken werd subsidie toegekend door de provincie Noord Brabant en de betreffende gemeenten. In het kader van de versterking van de leefbaarheid van het platteland werden de Nederlandse subsidies verdubbeld uit het Leader-programma van de EU.

De foto's zijn opgenomen door Edward Aghina, ondersteund door Marieke Klink. Edward Aghina heeft ook de foto's bewerkt. Vaak was het nodig meerdere opnames van een raam te maken in verband met het verschil in licht op verschillende hoogtes of omdat een kruisbeeld, een lamp of andere obstakels het directe zicht op het raam belemmerde.

De teksten zijn geschreven door Annemieke Müller en Jan Klink en vervolgens kritisch beoordeeld, aangevuld en vaak ook herschreven door kunsthistoricus Ernst van Raaij. Fotos' en teksten zijn verwerkt tot deze website door Jan Klink. De teksten en foto's werden ook gepubliceerd in een boekje per gebouw. De vormgeving daarvan werd verzorgd door Tonny Teuwisse.

vervolgproject

In 2014 is op verzoek van het parochiebestuur van de Petrus Banden basiliek in Oirschot een plan ontwikkeld voor het documenteren van de glas-in-loodramen in de kerken, kapellen en kloosters in Oirschot, Spoordonk en de Beerzen. Later heeft het parochiebestuur van de Antoniuskerk in Best zich hierbij aangesloten.

Het vervolgtraject is uitgevoerd door dezelfde medewerkers als het oorpsronkelijke project, nu in samenwerking met Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot. De informatie uit dit vervolgtraject is gepubliceerd in 4 boekjes voor Oirschot e.o. en een boekje voor Best.

websitegeschiedenis

Alle informatie is aanvankelijk gepubliceerd op de website www.kerkramen.nl. Na sluiting van het museum in Ravenstein is de informatie enige tijd niet meer toegankelijk geweest. Met steun van Galerie de Vuurvogel in Grave, die bemiddelt bij de verkoop van architecturale glaskunst, is de informatie met deze website weer toegankelijk gemaakt.

Aanvullingen en correcties kunt u mailen naar info@verhaleninglasinlood.nl