Johannes' Onthoofding, Nuland


Johannes de Doper

De Romeinse geschiedschrijver Flavius Josephus schrijft over de invloed van Johannes de Doper. De mensen stromen massaal toe om naar zijn woorden te luisteren. Herodes, de koning van Galilea, vreest dat iemand die over zoveel overredingskracht beschikt, de mensen wel eens tot opstand zou kunnen aansporen. Herodus heeft een affaire met zijn schoonzus Herodias.

Om met Herodias te kunnen trouwen moet hij scheiden van zijn vrouw. Johannes de Doper zegt hem dat hij niet met Herodias mag trouwen. Op haar aandringen laat Herodes Johannes daarop gevangennemen. Hij doodt hem niet uit vrees voor het volk, dat Johannes als profeet beschouwt.

De evangelisten Matteüs en Marcus beschrijven hoe Johannes de Doper uiteindelijk toch wordt gedood. Op Herodes’ verjaardagsfeest danst Salome, de dochter van Herodias, te midden van de aanwezigen. Dit valt bij Herodes in de smaak. Daarom belooft hij het meisje te schenken wat ze maar wenst. Door haar moeder daartoe aangespoord, zegt ze: “Breng me dan op een schaal het hoofd van Johannes de Doper.”

Herodes heeft spijt van zijn toezegging, maar wil woord houden en geeft opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden. Het hoofd wordt op een schaal binnengebracht en aan het meisje gegeven, en zij brengt het naar haar moeder.

Het verhaal van de onthoofding van Johannes de Doper is wijdverbreid in de kerkelijke kunst. Een beroemd voorbeeld in gebrandschilderd glas is te vinden op de zogeheten ‘Goudse glazen’, de ramen van de gebroeders Crabeth in de St.-Janskerk te Gouda.

meer informatie :


volgende : Johannes Onthoofding
vorige : de glazenier